Menu

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Als school zijn we al geruime tijd bezig om ons onderwijs zo passend mogelijk te maken. We streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind die aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft. Het ene kind heeft bijvoorbeeld een hogere instructiebehoefte dan het andere. De leerling kan zich beter concentreren dan de ander. Er zijn echter te veel aspecten om hier te
benoemen.

Leerlingvolgsysteem

We toetsen regelmatig met methodeafhankelijke toetsen de vorderingen van de kinderen. Bij de methode onafhankelijke toetsen maken we gebruik van de Cito-toetsen en ook de Cito-eindtoets voor groep 8 wordt door onze leerlingen
gemaakt. De resultaten worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem en helpen ons bij het maken van een analyse en bij het opstellen van de groepsplannen. Ook bij de groepsbesprekingen worden de resultaten van de toetsen besproken.

Het kan voorkomen dat de onderwijsvorderingen bij een leerling trager verlopen dan we gewend zijn en dat we (in overleg met de ouders) besluiten om een leerling door een externe instantie te laten onderzoeken.  Dit vindt plaats na schriftelijke toestemming van de ouders en ook de resultaten van het onderzoek worden eerst met de ouders besproken.

Inzagerecht

Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Wanneer u een afspraak maakt met de directeur, intern begeleider of leerkracht kunt u in hun aanwezigheid de dossiers inkijken en -indien nodig- een toelichting op aspecten
krijgen. 

School Ondersteunings Profiel 2016-2017 

Zie pdf.

PDF BestandSchool Ondersteunings Profiel 2016-2017.pdf

Contact

OBS Olympus

Erich Salomonstraat 432E. Salomonstraat 432
1087 JA Amsterdam

Bel 020 3981530020 3981530

Stuur een email naar info@obsolympus.nlinfo@obsolympus.nle-mail

Agenda

© 2016 - 2020 OBS Olympus | Website: voorloper.com

© 2016 OBS Olympus
Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord